TRANSISTOREN JAPANS
2SA1061 2SA1142 2SB531 2SB643
2SA1061 2SA1142 2SB531 2SB643
2SB1012 2SC2230 2SC2774 2SC2681
2SB1012 2SC2230 2SC2774 2SC2681
2SC2793 2SC2751 2SC3158 2SC5030
2SC2793 2SC2751 2SC3158 2SC5030
2SC5144 2SC5331 2SC5359 2SC5707-TO251
2SC5144 2SC5331 2SC5359 2SC5707-TO251
2SC5707 2SD636 2SD725 2SD773
2SC5707 2SD636 2SD725 2SD773
2SD1033 2SD1055 2SD1198 2SD1289
2SD1033 2SD1055 2SD1198 2SD1289
2SD1311 2SD1403 2SD1427 2SD1431
2SD1311 2SD1403 2SD1427 2SD1431
2SD1432 2SD1433 2SD1541 2SD1632
2SD1432 2SD1433 2SD1541 2SD1632
2SD1707
2SD1707
2SA329GE PNP 10MA 0.05W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA473PNP 30V-3A 10W 100MC TO-220  
2SA490PNP 50V-3A 25W >3MC TO-220  Vervanger
2SA493PNP 50V-0.05A 0.2W 80MC TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA496PNP 40V-1A 5W 100MC TO-126  Vervanger
2SA509PNP 35V-0.5A 0.6W 140MC TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA539PNP 60V-0.2A 0.25W 160MHZ UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SA561PNP 50V-0.15A 0.3W 70MC TO-92  Vervanger
2SA562PNP 30V-0.4A 0.3W 70MC TO-92  
2SA564PNP 25V-0.05A 0.25W 150MC  Vervanger
2SA614PNP 80V-1A 15W 30MHZ  Vervanger
2SA628PNP 30V-0.1A 0.15W 100MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA639PNP 180V-0.05A 0.25W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA671PNP 60V-6A 65W TO-220  Vervanger
2SA673PNP 50V-0.8A 0.63A TO-92  
2SA678PNP 50V-0.2A 0.32W 140MC TO-92  Vervanger
2SA683PNP 30V-1A 0.75W 200MC TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA699PNP 40V-3A 10W 150MHZ TO-202 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA705PNP 50V-0.2A 0.32W 140MC TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA706PNP 40V-1A 7.9W 120MC  Vervanger
2SA715PNP 35V-1.5A 10W 160MC TO-126  Vervanger
2SA722PNP 55V-0.05A 0.15W 250MC TO-92  Vervanger
2SA770PNP 60V-6A 40W 10MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA970PNP 120V-0.1A 0.3W 100MHZ TO-92 COMPLEMENTAIR MET 2SC2240 / = CSA970 GR / CDIL
2SA968PNP 160V-1.5A 25W 100MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SC2238
2SA748PNP 70V-2A 15W TO-220  Vervanger
2SA733PNP 50V-0.1A 0.25W 50MHZ TO-92 COMPLEMENTAIR MET 2SC945
2SA738PNP 25V-1.5A 8W 160MC TO-126  Vervanger
2SA743PNP 60V-1.5A 12.5W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA771PNP 80V-6A 40W  Vervanger
2SA781PNP 20V-0.2A 0.2W UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SA836PNP 55V-0.1A 200MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA844PNP 55V-0.1A 0.3W 200MHZ  Vervanger
2SA814PNP 120V-1A 15W 30MHZ TO-220  Vervanger
2SA933PNP 50V-0.1A 0.3W TO-92  
2SA937PNP 50V-0.1A 0.3W 140MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA940PNP 150V-1.5A 25W 4MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR 2SC2073
2SA950PNP 30V-0.8A 0.6W 120MHZ TO-92  
2SA965PNP 120V-0.8A 0.9W TO-92MOD COMPLEMENTAIR MET 2SC2235
2SA992PNP 100V-0.05A 0.2W TO-92  
2SA872PNP 90V-0.05A 0.2W 120MHZ VIDEO TO-92  
2SA893PNP 90V-50MA 0.2W UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SA913PNP 150V-1A 15W  Vervanger
2SA966PNP 30V-1.5A 0.9W 120MHZ TO-92MOD COMPLEMENTAIR MET 2SC2236
2SA985PNP 120V-1.5A 25W 180MHZ TO-220 2SA985-O
2SA999PNP 50V-0.2A 0.3W 200MHZ  Vervanger
2SA1012PNP 60V-5A 25W 60MHZ TO-220  
2SA1015PNP 50V-0.15A 0.4W TO-92 2SA1015Y
2SA1020PNP 50V-2A 0.9W 100MHZ TO-92L  
2SA1048PNP 50V-0.15A 0.2W >80MHZ 2-4E1A UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA1029PNP 30V-0.1A 0.2W 280MHZ TO-92COMPLEMENTAIR MET 2SC458 NML
2SA914PNP 150V-0.05A 200MHZ TO-126  
2SA988PNP 120V-0.05A 0.5W  Vervanger
2SA1006APNP 200V-1.5A 25W TO-220 = 2SA1006B
2SA1011PNP 180V-1.5A 25W 120MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SC2344
2SA1013PNP 160V-1A 0.9W >15MHZ TO-92L  
2SA1075PNP 120V-12A 120W 60MHZ  Vervanger
2SA1084PNP 90V-0.1A 0.4W 90MHZ TO-92  Vervanger
2SA1102PNP 80V-6A 60W 20MHZ  Vervanger
2SA1103PNP 100V-7A 70W 20MHZ TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA1104PNP 120V-8A 80W 20MHZ TO-3PN  
2SA1106PNP 140V-10A 100W 20MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SC2581
2SA1110PNP 120V-0.5A 5W 250MHZ TO-126 COMPLEMENTAIR MET 2SC2590
2SA1111PNP 150V-1A 20W 200MHZ TO-220  
2SA1112PNP 180V-1A 20W 200MHZ TO-220  Vervanger
2SA1115PNP 50V-0.2A 200MHZ  Vervanger
2SA1123PNP 150V-0.05A 0.75W 200MHZ TO-92  
2SA1124PNP 150V-50MA 1W 200MHZ TO-92L COMPLEMENTAIR MET 2SC2632 / UITLOPEND / NOG 8 STUKS
2SA1133PNP 200V-2A 30W 40MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SA1135PNP 80V-4A 55W 10MHZ  Vervanger
2SA1156PNP 400V-0.5A 10W 180MHZ TO-126 KSA1156 / HIGH VOLTAGE SWITCHING
2SA1150PNP 35V-0.8A 0.3W 120MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SA1145PNP 150V-50MA 0.8W TO-92MOD 2SA1145-O
2SA1160PNP 20V-2A 0.9W 150MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA1162PNP 50V-0.15A >80MHZ SMD  
2SA1169PNP 200V-15A 150W 20MHZ  Vervanger
2SA1170PNP 200V-17A 200W 20MC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA1175PNP 60V-0.1A 0.25W 180MHZ TO-92  Vervanger
2SA1184PNP 120V-1A 15W 120MHZ TO-126  Vervanger
2SA1185PNP 50V-7A 60W 100MHZ TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA1186PNP 150V-10A 100W 60MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SC2837
2SA1208PNP 180V-70MA 0.9W TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA1213PNP 50V-2A 0.5W SMD UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA1215PNP 160V-15A 150W 50MHZ MT-200 COMPLEMENTAIR MET 2SC2921
2SA1216PNP 180V-17A 200W 40MHZ MT-200 COMPLEMENTAIR MET 2SC2922
2SA1220PNP 160V-1.2A 20W 160MHZ TO-126  
2SA1227APNP 140V-12A 120W 60MHZ TO-3PF 2SA1227
2SA1246PNP 60V-0.15A 0.4W 100MHZ  Vervanger
2SA1248PNP 180V-0.7A 10W 120MHZ TO-126COMPLEMENTAIR MET 2SC3116 Vervanger
2SA1249PNP 180V-1.5A 10W 120MHZ TO-126  
2SA1262PNP 60V-4A 30W 15MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA1263PNP 80V-6A 60W 30MHZ TO-3P COMPLEMENTAIR MET 2SC3180
2SA1264PNP 120V-8A 80W 30MHZ TO-3P COMPLEMENTAIR MET 2SC3181
2SA1265PNP 140V-10A 100W 30MHZ TO-3P  
2SA1282PNP 20V-2A 0.9W 80MHZ*** GA NAAR VERVANGER *** Vervanger
2SA1266PNP 50V-0.15A 0.4W TO-92=KTA1266 Vervanger
2SA1286PNP 30V-1.5A 0.9W 90MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SA1287PNP 50V-1A 0.9W 90MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA1294PNP 230V-15A 130W 35MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SC3263
2SA1295PNP 230V-17A 130W 35MHZ SANKEN COMPLEMENTAIR MET DE 2SC3264 / NOG 3 ORIGINELE SANKEN
2SA1273PNP 30V-2A 1W 120MHZ TO-92L  
2SA1300PNP 20V-2A 0.75W 150MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA1301PNP 160V-12A 120W 30MHZ TO-3PL  
2SA1302PNP 200V-15A 150W 30MHZ TO-3PL COMPLEMENTAIR MET 2SC3281
2SA1303PNP 150V-14A 125W 50MHZ TO-3PN  
2SA1306PNP 160V-1.5A 20W GEISOL. TO-220F 2SA1306-Y
2SA1309PNP 30V-0.1A 0.3W 80MHZ SC-72  
2SA1317PNP 60V-0.2A 0.3W 200MC UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SA1318PNP 60V-0.2A 0.6W 200MC TO-92 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SA1352PNP 200V-0.1A 5W 70MHZ TO-126  
2SA1357PNP 35V-5A 15W 170MHZ TO-126  
2SA1358PNP 120V-1A 10W 120MC TO-126  
2SA1359PNP 40V-3A 10W 100MC TO-126 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA1360PNP 150V-0.05A 5W 200MC TO-126 2SA1360-Y /COMPLEMENTAIR MET 2SC3423
2SA1370PNP 200V-0.1A 1W 150MHZ TO-92L  
2SA1380PNP 200V-0.1A 1.2W 150MC TO-126  Vervanger
2SA1381PNP 300V-0.1A 7W 150MC TO-126  
2SA1386PNP 160V-15A 130W 50MHZ TO-3PN  
2SA1389PNP 160V-12A 120W 30MC  Vervanger
2SA1428PNP 50V-2A 1W 100MHZ UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SA1489PNP 80V-8A 80W 20MC TOP-3  Vervanger
2SA1490PNP 120V-8A 80W 20MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SC3854
2SA1491PNP 140V-10A 100W 20MHZ TO-218 COMPLEMENTAIR MET 2SC3855
2SA1492PNP 180V-15A 130W 20MHZ TO-218  
2SA1494PNP 200V-17A 200W 20MHZ MT-200 COMPLEMENTAIR MET 2SC3858
2SA1516PNP 180V-12A 130W 25MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SC3907
2SA1519PNP 50V-0.5A 0.3W 200MC SMD UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SA1535PNP 150V-1A 40W 200MHZ GEISOL.TO-220F 2SA1535A
2SA1538PNP 120V-0.2A 8W 400MHZ GEISOL.TO-126  
2SA1553PNP 230V-15A 150W 25MHZ TO-3PL COMPLEMENTAIR MET 2SC4029
2SA1593PNP 120V-2A 15W 120MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SA1633PNP 150V-10A 100W 20MHZ COMPLEMENTAIR MET 2SC4278
2SA1668PNP 200V-2A 25W 20MHZ GEISOL. TO-220F VERVANGT DE 2SA1659A / KTA1659A
2SA1694PNP 120V-8A 80W 20MHZ TO-218  
2SA1695PNP 140V-10A 80W 20MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SC4468
2SA1706PNP 60V-2A 1W  
2SA1930PNP 180V-2A 20W 200MHZ GEISOL. TO-220F COMPLEMENTAIR MET 2SC5171
2SA1941PNP 140V-10A 100W 30MHZ TO-218 MERK TOSHIBA ! / COMPLEMENTAIR 2SC5198
2SA1943PNP 230V-15A 150W 25MHZ TO-3PL COMPLEMENTAIR MET 2SC5200 / MERK ORIGINEEL TOSHIBA ! ! / NOG 3X TOSHIBA
2SA1962PNP 230V-15A 150W 25MHZ TO-3PST / 2STA1962 / COMPLEMENTAIR MET 2SC5242 Vervanger
2SA1962+C52422SA1962 + 2SC5242 230V-15A 150W TO-3P ST / 2STA1962 + 2STA5242 / COMPLEMENTAIR / UITSLUITEND ALS PAAR VERKOCHT/ UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SA1987PNP 230V-15A 180W 30MHZ 2-21F1A COMPLEMENTAIR MET 2SC5359
2SB175GE PNP 30V-0.1A 0.125W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SB187GE PNP 25V-0.15A 0.2W*** GA NAAR VERVANGER *** Vervanger
2SB337GE PNP 50V-7A 30W TO-3  Vervanger
2SB435PNP 40V-3A 25W 3MHZ TO-220  Vervanger
2SB507PNP 60V-3A 30W 8MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SD313
2SB509NPN 50V-4A 35W 8MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SB514PNP 50V-2A 20W 8MHZ TO-220  Vervanger
2SB528PNP 130V-0.8A 10W 70MHZ B-22  Vervanger
2SB542PNP 20V-0.3A 0.3W 150MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SB544PNP 25V-1A 0.9W 180MHZ UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SB548PNP 100V-0.8A 10W 80MHZ TO-126  Vervanger
2SB554PNP 160V-15A 150W TO-3  Vervanger
2SB562PNP 25V-1A 0.5W 350MC TO-92  Vervanger
2SB595PNP 100V-5A 40W 5MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SD525
2SB596PNP 80V-4A 30W >3MHZ  Vervanger
2SB600PNP 200V-10A 200W 4MHZ TO-3  Vervanger
2SB618PNP 150V-7A 80W 14MC  Vervanger
2SB641PNP 30V-0.1A 120MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SB631PNP 100V-1A 8W 110MHZ TO-126  
2SB633PNP 100V-6A 40W 15MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SB646PNP 120V-0.05A 0.9W TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SB647PNP 120V-1A 0.9W 140MHZ TO-92MOD  
2SB673PNP 100V-7A 40W DARLINGTON + DIODE UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SB681PNP 150V-12A 100W*** VERVANGER HEEFT ANDERE BEHUIZING *** PAAR 2SA1294 / 2SC3263 IS BRUIKBAAR Vervanger
2SB686PNP 100V-6A 60W 10MHZ TO-218  Vervanger
2SB688PNP 120V-8A 80W 10MHZ TO-218 COMPLEMENTAIR MET 2SD718
2SB697PNP 160V-12A 100W 15MC TO-218  Vervanger
2SB705PNP 140V-10A 120W 17MHZ  Vervanger
2SB733PNP 20V-2A 1W > 50MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SB744PNP 70V-3A 10W 45MHZ TO-126 UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SB753PNP 100V-7A 40W 10MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SB754PNP 50V-7A 60W 10MHZ TO-3P COMPLEMENTAIR MET 2SD844
2SB764PNP 60V-1A 0.9W 150MHZ TO-92L  
2SB772PNP 40V-3A 10W 80MHZ TO-126  
2SB774PNP 30V-0.1A 0.4W 150MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SB793PNP 30V-1A 1W 200MHZ TO-92  Vervanger
2SB813PNP 60V-4A 40W TOP-3  Vervanger
2SB817PNP 160V-12A 100W TO-218  
2SB826PNP 60V-12A 40W 10MHZ TO-220  
2SB834PNP 60V-3A 30W 9MHZ TO-220  
2SB857PNP 50V-4A 40W TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SB861PNP 200V-2A 30W TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SD1138
2SB891PNP 40V-2A 5W 100MC TO-126 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SB892PNP 50V-2A 1W 150MHZ TO-92L COMPLEMENTAIR MET 2SD1207 / UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SB986PNP 60V-4A 10W 150MHZ TO-126 COMPLEMENTAIR MET 2SD1348
2SB1009PNP 40V-2A 10W 100MHZ TO-126 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SB1010PNP 40V-2A 0.75W 100MC UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SB1066PNP 60V-3A 1W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SB1098PNP 100V-5A 20W DARL. GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SB1133PNP 60V-3A 25W 40MHZ GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 8 STUKS
2SB1135PNP 60V-7A 30W 10MHZ GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SB1151PNP 60V-5A 20W TO-126 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SB1156PNP 130V-20A 100W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SB1166PNP 60V-8A 20W 130MHZ UITLOPEND / NOG 1STUKS
2SB1184PNP 60V-3A 15W 70MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SB1186PNP 120V-1.5A 20W 50MHZ GEISOL. TO-220F COMPLEMENTAIR MET 2SD1763
2SB1202PNP 60V-3A 15W 150MHZ TP-FA COMPLEMENTAIR MET 2SD1802
2SB1203PNP 60V-5A 20W 130MHZ TP COMPLEMENTAIR MET 2SD1803
2SB1237PNP 40V-1A 1W 150MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SB1243NPN 60V-3A 1W UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SB1274PNP 60V-1.5A 10W 100MHZ GEISOL.TO-220F COMPLEMENTAIR MET 2SD1913
2SC143NPN 40V-0.2A 0.36W  Vervanger
2SC371NPN 40V-0.1A 0.2W 200MHZ B>40 TO-92  Vervanger
2SC372NPN 35V-0.1A 0.2W 80MHZ TO-98 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC373NPN 35V-0.1A 0.2W 200MHZ B>200  Vervanger
2SC380NPN 35V-0.03A 0.2W 100MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 69 STUKS
2SC382NPN TV-ZF VHF-RE 600MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC394NPN 35V-0.1A 0.2W 100MHZ TO-98 UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SC458NPN 30V-0.1A 0.2W 230MHZ TO-92  
2SC461NPN FM-V/M/O 230MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC509NPN 35V-0.5A 0.6W 100MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC517NPN 60V-2A 10W 150MHZ F-17 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC693NPN 40V-0.05A 0.1W 150MC TO-92  Vervanger
2SC710NPN 30V-0.03A 0.2W 150MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC712NPN 30V-0.1A 0.2W 150MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SC732NPN 60V-0.1A 0.3W 80MC TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC738NPN 25V-0.02A 0.15W 400MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 10 STUKS
2SC774NPN 50V-0.5A 0.8W 200MHZ TO-39 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC776NPN 75V-1A 1W 200MHZ TO-39 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC778NPN 80V-2A 8.75W 150MHZ F-19 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC781NPN 75V-1A 0.8W 150MHZ TO-39 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC784NPN 40V-0.02A 0.1W 250MHZ TO-98 UITLOPEND / NOG 17 STUKS
2SC785NPN 40V-0.02A 0.1W 250MHZ TO-98 UITLOPEND / NOG 11 STUKS
2SC789NPN 60V-4A 30W HFE 40-240 TO-220  Vervanger
2SC815NPN 60V-0.2A 0.25W 200MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC828NPN 30V-0.05A 0.25W TO-922SC828R Vervanger
2SC839NPN 50V-0.05A 0.25W 150MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 7 STUKS
2SC869NPN 160V-0.03A 0.2W 150MHZ  Vervanger
2SC871NPN 30V-0.03A 0.2W 100MHZ TO-92  Vervanger
2SC900NPN 40V-0.1A 0.25W 50MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC922NPN 30V-0.02A 0.25W 400MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SC930NPN FM 300MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC929NPN AM-V HF-RA 300MHZ  Vervanger
2SC940NPN 200V-9A  Vervanger
2SC945NPN 60V-0.1A 0.25W 150MHZ TO-92 COMPLEMENTAIR MET 2SA733
2SC1008NPN 80V-0.7A 75MHZ TO-92  
2SC1017NPN 50V-1A 4W 200MHZ B-15 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC1030NPN 150V-6A 50W 10MHZ TO-3  Vervanger
2SC1044NPN VHF/UHF 1000MHZ  Vervanger
2SC1060NPN 50V-3A 25W 8MHZ  Vervanger
2SC1096NPN 40V-3A 10W 65MHZ TO-202 UITLOPEND / NOG 6 STUKS
2SC11142SC1114  Vervanger
2SC1115NPN 140V-10A 100W 100MHZ  Vervanger
2SC1162NPN 35V-1.5A 10W 180MHZ TO-126 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC1172NPN 1500V-5A 50W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC1173NPN 30V-3A 10W 100MHZ TO-220  
2SC1175NPN 50V-0.2A 0.3W 170MHZ TO-92  Vervanger
2SC1209NPN 25V-0.7A 0.5W 150MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC1213NPN 35V-0.35A 0.4W 120MHZ TO-92  
2SC1215NPN 20V-50MA 200MW >600MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SC1226NPN 40V-2A 10W 50MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC1239NPN 80V-4A 12.5W 150MHZ F-19 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC1243NPN 20V-1.5A 7W 70MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC1247ANPN 50V-0.5A 0.4W 60MHZ  Vervanger
2SC1279NPN 180V-0.05A 0.25W 150MHZ  Vervanger
2SC1317NPN 25V-1A 0.4W 200MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC1318NPN 50V-1A 0.15W 200MHZ TO-92  Vervanger
2SC1342NPN FM-V/M/O 250MHZ  Vervanger
2SC1359NPN 20V-0.03A 0.25W 150MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC1360NPN 50V-0.05A 0.65W 500MHZ UITLOPEND / NOG 12 STUKS
2SC1364NPN 50V-0.2A 0.32W 140MHZ TO-92  Vervanger
2SC1382NPN 80V-0.75A 5W 100MHZ  Vervanger
2SC1413ANPN 1500V-5A 50W TO-3 ORGINEEL HITACHI / UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC1449NPN 35V-3A 5W 60MHZ TO-126  Vervanger
2SC1507NPN 300V-0.2A 15W 80MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC1505NPN 300V-0.2A 15W VIDEO TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC1509NPN 80V-0.5A 0.75W 120MHZ  Vervanger
2SC1567NPN 100V-0.5A 5W 120MHZ TO-126  
2SC1520NPN 300V-0.2A 12.5W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC1573NPN 200V-0.1A 1W 80MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC1586NPN 250V-15A 150W 10MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC1623NPN 60V-0.1A 0.2W 250MHZ SOT-23 SMD UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC1624NPN 120V-1A 15W TO-220  Vervanger
2SC1627NPN 80V-0.3A 0.6W 100MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 30 STUKS
2SC1651NPN 130V-0.03A 0.25W 60MHZ  Vervanger
2SC1674NPN 20V-20MA 0.25W 400MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SC1675NPN 50V-0.03A 250 MC RF TO-92 UITLOPEND / NOG 7 STUKS
2SC1730NPN 30V 0.05A 1.1GHZ UHF TO-92  
2SC1735NPN 30V-0.05A 1.1GHZ  Vervanger
2SC1740NPN 50V-0.1A 0.3W 180MHZ SC-72  
2SC1815NPN 50V-0.15A 0.4W 80MHZ TO-92 2SC1815Y
2SC1826NPN 100V-4A 30W 10MHZ TO-220  Vervanger
2SC1827NPN 100V-4A 30W 10MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SA769
2SC1841NPN 120V-50MA 0.5W TO-92 UITLOPEND / NOG 17 STUKS
2SC1843NPN 60V-0.1A 0.25W 120MHZ  Vervanger
2SC1844NPN 60V-0.1A 0.5W 100MHZ TO-92  Vervanger
2SC1845NPN 120V-0.05A 0.5W 110MHZ TO-92  
2SC1846NPN 45V-1A 5W 200MHZ GEISOL. TO-126  Vervanger
2SC1847NPN 50V-1.5A 1.2W GEISOL. TO-126 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC1906NPN 19V-0.05A 0.3W TO-92  
2SC1923NPN 30V-0.02A 10MW 550MHZ TO-92  
2SC19422SC1942  Vervanger
2SC1945NPN 80V-6A 20W 150MHZ TO-220 ORIGINEEL MITSUBISHI ! / UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC1957NPN 75V-1A 5W 150MHZ TO-126  
2SC1959NPN 30V-0.5A 0.5W 200MHZ TO-92  
2SC1970NPN 40V-0.6A 5W 175MHZ TO-220 HF POWER TRANSISTOR / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC19752SC1975 TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC19832SC1983  Vervanger
2SC19862SC1986  Vervanger
2SC20012SC2001 TO-92 UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SC20022SC2002  Vervanger
2SC2023NPN 300V-2A 40W 10MHZ TO-220  Vervanger
2SC20262SC2026 TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2028NPN 80V-1.5A 5W 150MHZ TO-126 UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SC2036NPN 80V-1A TO-126 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC2055NPN 18V-0.3A 0.5W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2058NPN 40V-0.05A 0.25W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2060NPN 40V-0.7A 0.75W 150MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC2068NPN 300V-0.05A 1.5W 95MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2073NPN 150V-1.5A 25W 4MC TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SA940
2SC2078NPN 80V-3A 4W TO-220  
2SC2086NPN 75V-1A 0.8W 135MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC2120NPN 30V-0.8A 120MC TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC2168NPN 200V-2A 30W 10MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2235NPN 120V-0.8A 0.9W TO-92MOD COMPLEMENTAIR MET 2SA965 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2236NPN 30V-1.5A 0.9W 120MHZ TO-92MOD COMPLEMENTAIR MET 2SA966 / UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SC2238NPN 160V-1.5A 25W 100MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SA968
2SC2240NPN 120V-0.1A 0.3W 100MHZ TO-92 COMPLEMENTAIR MET 2SA970 / = CSC2240 GR / CDIL
2SC22602SC2260  Vervanger
2SC2271NPN 300V-0.1A 0.9W 50MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC22742SC2274 TO-92  Vervanger
2SC2275NPN 120V-1.5A 25W 200MHZ TO-220  
2SC2310NPN 55V-0.1A 0.2W 230MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC2314NPN 45V-1A 5W TO-126  
2SC2320NPN 50V-0.2A 0.3W TO-92  Vervanger
2SC2328ANPN 20V-0.03A 2.2GHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2330NPN 38V-6A 6W 175MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2331NPN 150V-2A 15W TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2333NPN 400V-2A 40W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2335NPN 500V-7A 40W VIDEO POWER TO-220  
2SC2336ANPN 200V-1.5A 25W 95MHZ TO-220 = 2SC2336B - MERK NEC / UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC2337NPN 150V-10A 100W  Vervanger
2SC2344NPN 180V-1.5A 25W 120MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SA1011
2SC2383NPN 160V-1A 0.9W 100MHZ TO-92L  
2SC2458NPN 50V-0.15A 0.2W 80MHZ  Vervanger
2SC2466NPN 30V-0.05A 2.2GHZ UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SC2492NPN 120V-10A 100W  Vervanger
2SC2482NPN 300V-0.1A 0.9W 50MHZ TO-92  
2SC2500NPN 30V-2A 0.9W 150MHZ TO-92MOD  
2SC2498NPN 30V-0.05A 0.3W 3.5GHZ  Vervanger
2SC25022SC2502 TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC2546NPN 90V-0.1A 0.4W 90MHZ TO-92  Vervanger
2SC2553NPN 500V-5A 40W TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2563NPN 120V-8A 80W 90MHZ TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2570ANPN 25V-0.07A 0.6W UHF VIDEO TO-92 UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SC2579NPN 160V-8A 80W 20MHZ TO-3PN  
2SC2581NPN 140V-10A 100W 20MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SA1106
2SC2590NPN 120V-0.5A 5W 250MHZ TO-126 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2591NPN 150V-1A 20W 200MHZ  Vervanger
2SC2592NPN 180V-1A 20W 250MHZ TO-220  Vervanger
2SC2603NPN 50V-0.2A 0.3W 200MHZ TO-92  
2SC2621ENPN 300V-0.2A 10W >50MHZ TO-126 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2625NPN 450V-10A 80W TO-3PN  
2SC2631NPN 150V-0.05A 0.75W 160MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC2655NPN 50V-2A 0.9W TO-92M  
2SC2671NPN 25V-0.07A UHF 2.5GHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2724NPN 30V-30MA 200MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC2738NPN 500V-2A 25W 1MHZ  Vervanger
2SC2810NPN 300V-7A 50W 20MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC2837NPN 150V-10A 100W 70MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SA1186
2SC2910NPN 180V-0.07A 0.9W 150MHZVERVANGT DE 2SC2375 Vervanger
2SC2911NPN 180V-0.14A 10W 150MHZ TO-126 VERVANGT DE 2SC2441
2SC2921NPN 160V-15A 150W 60MHZ MT-200 COMPLEMENTAIR MET 2SA1215
2SC2922NPN 180V-17A 200W 5MHZ MT-200 COMPLEMENTAIR MET 2SA1216
2SC2923NPN 300V-0.1A 140MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC2958NPN 160V-0.5A 1W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2979NPN 800V-3A 40W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC2987NPN 140V-12A 120W 60MHZ TO-218  
2SC2988NPN 36V-0.5A 2.2W 175MHZ  Vervanger
2SC3039NPN 500V-7A 52W TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3040NPN 500V-8A 80W  Vervanger
2SC3074NPN 60V-5A 20W 120MHZ  Vervanger
2SC3116NPN 180V-0.7A 10W 120MHZ TO-126 COMPLEMENTAIR MET 2SA1248
2SC3151NPN 900V-1.5A 60W 15MHZ  Vervanger
2SC3152NPN 900V-3A 80W 15MHZ  Vervanger
2SC3153NPN 900V-6A 100W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3155NPN 900V-3A 90W 15MHZ  Vervanger
2SC3156NPN 900V-6A 120W 15MHZ  Vervanger
2SC3169NPN 500V-2A 25W >8MHZ GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3175NPN 400V-7A 50W TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3178NPN 1200V-2A 60W TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3179NPN 60V-4A 30W 15MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3180NPN 80V-6A 60W 30MHZ TO-3P COMPLEMENTAIR MET 2SA1263
2SC3181NPN 120V-8A 80W 30MHZ TO-3P COMPLEMENTAIR MET 2SA1264
2SC3182NPN 140V-10A 100W TO-218  
2SC3198NPN 60V-0.15A 0.4W 130MHZ TO-92 = KTC3198 / UITLOPEND / NOG 13 STUKS
2SC3199NPN 60V-0.15A 0.2W 130MHZ TO-92  
2SC3211NPN 800V-5A 70W >3MHZ GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3228NPN 160V-1A 1W 100MHZ TO-92L UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC3246NPN 30V-1.5A 0.9W 130MHZ UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SC3259NPN 800V-3A 40W DARLINGTON TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3260NPN 800V-3A 40W DARLINGTON UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3261NPN 800V-6A 80W  Vervanger
2SC3262NPN 800V-10A 100W DARLINGTON UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3263NPN 230V-15A 130W TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SA1294
2SC3271NPN 300V-1A 5W 80MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3279NPN 30V-2A 0.75W 150MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3280NPN 160V-12A 120W  Vervanger
2SC3284NPN 150V-14A 125W 60MHZ TO-218  
2SC3293NPN 50V-1.2A 20W DARLINGTON UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3298NPN 160V-1.5A 25W 100MHZ TO-220F 2SC3298-Y
2SC3299NPN 60V-5A 20W UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC3303NPN 100V-5A 20W 120MHZ D2-PAK TOSHIBA
2SC3306NPN 500V-10A 100W TO-3PN  
2SC3307NPN 900V-10A 150W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3309NPN 400V-2A 20W GEIS. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3328NPN 80V-2A 0.9W 30MHZ TO-92MOD COMPLEMENTAIR MET 2SA1315 / UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3330NPN 60V-0.2A 0.3W 200MHZ UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SC3331NPN 60V-0.2A 0.5W 200MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3346NPN 80V-12A 40W 90MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3353NPN 800V-5A 40W GEIS. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3355NPN 20V-0.1A 0.6W 6.5GHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3356NPN 20V-0.1A 0.2W 7GHZ SMD UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC3358NPN 20V-0.1A 0.2W 7GHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3377NPN 40V-1A 0.6W 150MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3383NPN 60V-0.2A 0.5W 250MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC3397NPN 50V-0.1A 250MHZ SOT-23 SMD UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SC3399NPN 50V-0.1A 250MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC3405NPN 900V-0.8A 20W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3417NPN 300V-0.1A 7W TO-126 UITLOPEND / NOG 6 STUKS
2SC3420NPN 50V-5A 10W 100MHZ GEISOL. TO-126 UITLOPEND / NOG 6 STUKS
2SC3421NPN 120V-1A 10W 120MHZ TO2-8H1A  
2SC3459NPN 1100V-4.5A 90W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3461NPN 1100V-8A 120W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3464NPN 1100V-8A 130W  Vervanger
2SC3466NPN 1200V-8A 120W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3481NPN 1500V-5A 120W + DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3482NPN 1500V-6A 120W + DIODE  Vervanger
2SC3486NPN 1500V-6A 120W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3518NPN 60V-5A 10W SMD UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3502NPN 200V-0.1A 1.2W GEISOL. TO-126  Vervanger
2SC3503NPN 300V-0.1A 7W 150MHZ TO-126 2SC3503E
2SC3506NPN 1000V-3A 70W  Vervanger
2SC3519NPN 160V-15A 130W 50MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SA1386
2SC3507NPN 1000V-5A 80W  Vervanger
2SC3605NPN 20V-0.08A 6.5GHZ  Vervanger
2SC3616NPN 25V 0.7A 250MHZ TO-92 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC3623NPN 60V-0.15A 0.25W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3657NPN 900V-4A 80W  Vervanger
2SC3675NPN 1500V-0.1A 10W TO-220  
2SC3678NPN 900V-3A 80W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3679NPN 900V-5A 100W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3686NPN 1500V-7A 120W  Vervanger
2SC3687NPN 1500V-8A 150W  Vervanger
2SC3688NPN 1500V-10A 150W TO-3PN  
2SC3729NPN 1500V-5A 50W  Vervanger
2SC3752NPN 1100V-3A 30W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3782NPN 200V-0.2A 15W 400MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3795ANPN 800V-5A 40W GEISOLEERD TO-220F 2SC3795
2SC3832NPN 500V-7A 50W  Vervanger
2SC3852NPN 80V-3A 25W 15MHZ GEISOL. TO-220F  
2SC3853NPN 120V-6A 60W 20MHZ  Vervanger
2SC3854NPN 160V-8A 80W 20MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SA1490
2SC3855NPN 200V-10A 100W 20MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SA1491
2SC3856NPN 200V-15A 130W 20MHZ  Vervanger
2SC3866NPN 900V-3A 40W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3868NPN 500V-1.5A 25W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3885NPN 1400V-7A 50W  Vervanger
2SC3886ANPN 1500V-8A 50W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3892ANPN 1500V-7A 50W + DIODE GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC3893ANPN 1400V-8A 50W + DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3895NPN 1500V-8A 70W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3897NPN 1500V-10A 70W TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3907NPN 180V-12A 130W 30MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SA1516
2SC3927NPN 900V-10A 120W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3944NPN 150V-1A 40W 300MHZ GEISOL. TO-220 2SC3944A / UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC3950NPN 30V-0.5A 5W GEISOL. TO-126 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3953NPN 120V-0.2A 8W 400MHZ GEISOL.TO-126 = KSC3953 / UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SC3964NPN 40V-2A 220MHZ GEISOL. TO-126 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3972NPN 800V-5A 40W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3973BNPN 800V-7A 45W GEISOLEERD TO220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS / ORIGINELE PHILIPS VERPAKKING
2SC3979ANPN 900V-7A 45W 10MHZ GEISOL. TO220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3995NPN 1500V-12A 180W  Vervanger
2SC3996NPN 1500V-15A 180W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC3997NPN 1500V-20A 250W  Vervanger
2SC3998NPN 1500V-25A 250W TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4028NPN 1300V-10A 140W  Vervanger
2SC4029NPN 230V-15A 150W 30MHZ TO-3PL COMPLEMENTAIR MET 2SA1553
2SC4055NPN 600V-8A 60W  Vervanger
2SC4059NPN 600V-15A 130W TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4106NPN 500V-7A 50W 20MHZ TO-220C  
2SC4107NPN 500V-10A 60W TO-220 VERVANGT DE 2SC2440
2SC4123NPN 1500V-7A 60W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4138NPN 500V-10A 80W TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4159NPN 180V-1.5A 15W GEISOL. TO-220  Vervanger
2SC4204NPN 30V-0.7A 0.6W TO-92  
2SC4231NPN 1200V-2A 30W TO-220  
2SC4235NPN 1200V-3A 80W TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4237NPN 1200V-10A 150W TO-247  
2SC4242NPN 450V-7A 40W TO-220  
2SC4278NPN 150V-10A 100W 20MHZ TO-218 COMPLEMENTAIR MET 2SA1633
2SC4304NPN 800V-3A 35W GEISOL. TO-220F UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4381NPN 150V-2A 25W 15MHZ GEISOL. TO-220F UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4382NPN 200V-2A 25W 15MHZ GEISOL. TO-220F  
2SC4388NPN 200V-15A 85W 20MHZ GEISOL. TO-218  
2SC4429NPN 1100V-8A 60W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4436NPN 1500V-6A 100W  Vervanger
2SC4467NPN 160V-8A 80W 20MHZ TO-3PN  
2SC4468NPN 200V-10A 80W 20MHZ TO-3PN COMPLEMENTAIR MET 2SA1695
2SC4495NPN 50V-1A 25W 40MHZ GEISOL. TO-220 ORIGINEEL SANKEN
2SC4512NPN 120V-6A 50W 20MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC4517NPN 1000V-3A 30W GEISOL. TO-220  
2SC4532NPN 1700V-8A 200W  
2SC4542NPN 1500V-8A 50W GEIS. TO-218  
2SC4582NPN 600V-15A 75W 20MHZ GEIS. TOP-3  
2SC4622NPN 500V-7A 50W  Vervanger
2SC4632NPN 1200V-0.01A 2W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC4742NPN 1500V-6A 50W + DIODE TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4762NPN 1500V-7A 50W + DIODE GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4769NPN 1500V-7A 60W + DIODE GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 6 STUKS
2SC4820NPN 450V-6A 30W 12MHZ GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC48262SC4826 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4834NPN 500V-8A 45W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC4916NPN 1500V-7A 50W + DIODE  Vervanger
2SC4924NPN 800V-10A 70W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC4927NPN 1500V-8A 50W + DIODE  Vervanger
2SC5002NPN 1500V-7A 80W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5022NPN 1500V-0.04A 2W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC5027NPN 300V-0.1A 1.3W 70MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5044NPN 1600V-10A 70W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5048NPN 1500V-12A 50W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5124NPN 1500V-10A 100W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC5129NPN 1500V-10A 50W GEISOL. TO-218  
2SC5142NPN 1500V-20A 200W TOSHIBA 2-21F2A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5143NPN 1700V-10A 50W + DIODE GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5148NPN 1500V-8A 50W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5149NPN 1500V-8A 50W + DIODE GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5150NPN 1700V-10A 50W + DIODE GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5171NPN 180V-2A 20W 200MHZ GEISOL. TO-220F COMPLEMENTAIR MET 2SA1930
2SC5197NPN 120V-8A 80W 30MHZ TO-218 ORIGINEEL TOSHIBA / UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC5198NPN 140V-10A 100W 30MHZ TO-218 MERK TOSHIBA ! / COMPLEMENTAIR MET 2SA1941
2SC5200NPN 230V-15A 150W 30MHZ TO-3PL COMPLEMENTAIR MET 2SA1943 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5207NPN 1500V-10A 50W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5242NPN 230V-15A 150W 30MHZ TO-3PCOMPLEMENTAIR MET 2SA1962 Vervanger
2SC5243NPN 1700V-15A 200W TOP-3 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5244ANPN 1600V-20A 200W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5250NPN 1500V-8A 50W + DIODE  Vervanger
2SC5251NPN 1500V-12A 50W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5270ANPN 1600V-12A 120W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5287NPN 900V-5A 80W NOG 1 STUKS ORIGINEEL SANKEN
2SC5294NPN 1500V-20A 120W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5296NPN 1500V-8A 60W + DIODE GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC5297NPN 1500V-8A 60W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC5299NPN 1500V-10A 70W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC5301NPN 1500V-40A 120W GEISOL. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5302NPN 1500V-15A 75W GEISOL. TOP-3PML  
2SC5339NPN 1500V-7A 50W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5386NPN 1500V-8A 50W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5387NPN 1500V-10A 50W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC5404NPN 1500V-18A 50W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5407NPN 1700V-15A 100W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5411NPN 1500V-14A 60W GEISOL. TOP-3PIS  
2SC5423NPN 1700V-15A 100W GEISOL. TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5445NPN 1500V-20A 200W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5446NPN 1700V-18A 200W + DIODE UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5449NPN 1500V-12A 50W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5516NPN 1500V-20A 70W GEISOL. TO-218 PANASONIC / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5480NPN 1500V-14A 50W + DIODE ISO-218 HITACHI / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5520NPN TRANSISTOR GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5530NPN TRANSISTOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5552NPN 1700V-16A 65W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5570NPN 1700V-28A 220W TOSHIBA 2-21F2A UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SC5573NPN TRANSISTOR PANASONIC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5587NPN 1500V-17A 75W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5681NPN 1500V-15A 85W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5682NPN 1500V-20A 95W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5696NPN 1600V-12A 85W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5698NPN 1500V-8A 65W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SC5803NPN 1500V-12A 45W + DIODE ISO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5857NPN 1700V-21A 75W + DIODE ISO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5905NPN 1700V-20A 70W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5909NPN 1500V-15A 50W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SC5936NPN 1500V-10A 45W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD92NPN 100V-3A 20W TO-220  Vervanger
2SD180NPN 80V-5A 50W 10MHZ  Vervanger
2SD200NPN 1500V-2.5A 10W  Vervanger
2SD234NPN 60V-3A 25W  Vervanger
2SD235NPN 60V-3A 25W 1.5MHZ  Vervanger
2SD313NPN 60V-3A 30W 8MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SB507
2SD315NPN 60V-3A 30W 8MHZ TO-220  Vervanger
2SD325NPN 35V-1.5A 10W 8MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD330NPN 50V-2A 20W 8MHZ*** GA NAAR BD241C *** Vervanger
2SD350ANPN 1500V-5A 22W TO-3  Vervanger
2SD358NPN 130V-0.8A 10W 70MHZ B-22  Vervanger
2SD401NPN 200V-2A 20W 10MHZ TO-220  Vervanger
2SD380NPN 1500V-5A 50W TO-3  Vervanger
2SD414NPN 120V-0.8A 10W  Vervanger
2SD424NPN 160V-15A 150W 5MHZ TO-3 ORIGINEEL TOSHIBA / UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD427NPN 120V-8A 80W 5MHZ TO-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD439NPN 20V-1.2A 8W 150MHZ  Vervanger
2SD468NPN 25V-1A 0.9W 280MHZ  Vervanger
2SD471NPN 30V-1A 0.8W TO-92 UITLOPEND / NOG 6 STUKS
2SD525NPN 100V-5A 40W 12MHZ TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SB595
2SD526NPN 80V-4A 30W >3MHZ TO-220*** GA NAAR BD243C *** Vervanger
2SD558NPN 90V-2A B>2000 DARLINGTON UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD551NPN 150V-12A 100W TO-3  
2SD613NPN 100V-6A 40W 15MHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD600NPN 100V-1A 8W TO-126 = 2SD600K
2SD588NPN 150V-7A 80W  Vervanger
2SD666NPN 120N-0.05A 140MHZ  Vervanger
2SD667NPN 120V-1A 140MHZ TO-92MOD  
2SD669ANPN 180V-1.5A 1W TO-126 2SD669
2SD716NPN 100V-6A 60W 12MHZ TO-3P COMPLEMENTAIR MET 2SB686
2SD717NPN 70V-10A 80W 10MHZ TO-218  Vervanger
2SD718NPN 120V-8A 80W 10MHZ TO-218COMPLEMENTAIR MET 2SB688 Vervanger
2SD731NPN 170V-7A 80W  Vervanger
2SD733NPN 160V-12A 100W 15MHZ  Vervanger
2SD734NPN 25V-0.7A 0.6W 250MHZ UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SD762NPN 60V-3A 25W 25KHZ TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD787NPN 20V-2A 0.9W 80MHZ*** GA NAAR VERVANGER *** Vervanger
2SD795NPN 40V-3A 20W 95MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD798NPN 600V-6A 30W DARL. + DIODE TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD809NPN 100V-1A 10W 85MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD820NPN 1500V-5A 50W TO-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD837NPN 60V-4A 40W DARLINGTON + DIODE  Vervanger
2SD849NPN 1500V-3A 70W TO-3  Vervanger
2SD852NPN 150V-15A 100W MT-200 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SD858NPN 60V-5A 60W TOP-3  Vervanger
2SD859NPN 350V-0.75A 35W TO-220  Vervanger
2SD863NPN 50V-1A 0.9W UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SD869NPN 1500V-3.5A 50W + DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD880NPN 60V-3A 30W 70MHZ TO-220  
2SD882NPN 30V-3A 10W TO-126  
2SD894NPN 30V-1.5A 10W 120MHZ DARLINGTON  Vervanger
2SD895NPN 100V-6A 10MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD917PNP 330V-7A 70W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD946NPN 30V-1A DARLINGTON B>2000 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD947NPN 40V-2A 5W 150MHZ DARLINGTON TO-126 UITLOPEND / NOG 6 STUKS
2SD965NPN 40V-5A 0.75W TO-92 = CD965
2SD986NPN 150V-1.5A 20W DARLINGTON +DIODE UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD998NPN 100V-1.5A 10W DARL. TO-126  Vervanger
2SD1010NPN 50V-0.05A 0.3W 120MHZ UITLOPEND / NOG 10 STUKS
2SD1012NPN 20V-0.7A 0.25W 250MHZ  Vervanger
2SD1047NPN 160V-12A 100W TO-3PN  
2SD1062NPN 60V-12A 40W TO-220  
2SD1064NPN 60V-12A 80W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1065NPN 60V-15A 90W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1128NPN 150V-5A 30W DARLINGTON UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1133NPN 70V-4A 40W TO-220  Vervanger
2SD1138NPN 200V-2A 30W TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SB861
2SD1145NPN 60V-5A 0.9W 120MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1192NPN 70V-10A 40W DARLINGTON + DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1207NPN 50V-2A 1W 150MHZ TO-92L CD1207 / COMPLEMENTAIR MET 2SB892 / UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SD1213NPN 60V-20A 50W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1265NPN 60V-4A 30W 25KHZ GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1266NPN 60V-3A 35W TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1273NPN 80V-3A 40W GEIS. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1274NPN 150V-5A 40W 40MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SD1277NPN 60V-8A 45W DARLINGTON B>1000  Vervanger
2SD1288NPN 120V-7A 70W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1291NPN 1500V-3A 50W TOP-3  Vervanger
2SD1292NPN 120V-1A 0.9W 100MHZ UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SD1302NPN 25V-0.5A 0.6W 200MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1308NPN 150V-8A 40W DARLINGTON +DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1330NPN 25V-0.5A 0.6W 200MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1348NPN 60V-4A 10W 150MHZ TO-126 COMPLEMENTAIR MET 2SB986
2SD1378NPN 80V-0.7A 10W 120MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1379NPN 40V-2A 10W 150MHZ DARLINGTON UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1391NPN 1500V-5A 80W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1397NPN 1500V-3.5A 50W  Vervanger
2SD1398NPN 1500V-5A 50W TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD14022SD1402  Vervanger
2SD1404NPN 300V-7A 25W +DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1406NPN 60V-3A 20W 3MHZ TO-220FA COMPLEMENTAIR MET 2SB1015
2SD1407NPN 100V-5A 30W ISOLATED TO-220F  
2SD1409NPN 600V-6A 25W DARLINGTON + DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1411NPN 100V-7A 30W 10MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1413NPN 60V-3A 20W DARLINGTON +DIODE UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD14252SD1425  Vervanger
2SD1426NPN 1500V-3.5A + DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1428NPN 1500V-6A 80W + DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1441NPN 1500V-4A 80W TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1453NPN 1500V-3A 50W  Vervanger
2SD1455NPN 1500V-5A 50W TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1456NPN 1500V-6A 50W  Vervanger
2SD1457NPN 100V-6A 60W DARLINGTON +DIODE UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1458NPN 20V-0.7A 1W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1497NPN 1500V-6A 50W  
2SD1508NPN 30V-1.5A 10W DARLINGTON UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1509NPN 80V-2A DARLINGTON +DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1546NPN 600V-6A 50W 3MHZ TO-3PIS  
2SD1548NPN 600V-10A 50W 3MHZ TO-3PIS  
2SD1554NPN 1500V-3.5A 40W + DIODE  Vervanger
2SD1555NPN 1500V-5A + DIODE TV TO-3P  
2SD1556NPN 1500V-6A 50W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1565NPN 100V-5A 30W DARLINGTON +DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1571NPN 800V-3A 30W  Vervanger
2SD1575NPN 1500V-2.5A 40W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1576NPN 1500V-2.5A 48W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1577NPN 700V-5A 100W TO-3PFA  
2SD1589NPN 100V-5A 20W DARLINGTON +DIODE UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1609NPN 160V-0.1A UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1647NPN 50V-2A 25W DARLINGTON +DIODE UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1649NPN 1500V-2.5A 50W +DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1650NPN 1500V-3.5A 50W +DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1651NPN 1500V-5A 60W +DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1669NPN 60V-12A 30W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SD1680NPN 330V-7A 70W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1684NPN 120V-1.2A 10W 150MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1710NPN 1500V-5A 100W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1730NPN 1500V-5A 100W +DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD17322SD1732  Vervanger
2SD1739NPN 1500V-6A 100W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1761NPN 80V-3A 35W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1762NPN 60V-3A 25W 70MHZ TO-220FA COMPLEMENTAIR MET 2SB1185
2SD1763NPN 120V-1.5A 20W 80MHZ TO-220F = 2SA1763A / COMPLEMENTAIR MET 2SB1186
2SD1812NPN 160V-1.5A 0.9W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1815NPN 120V-3A 20W 180MHZ UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SD1825NPN 70V-4A 20W DARLINGTON + DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1849NPN 1500V-7A 120W + DIODE GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1850NPN 1500V-7A 120W + DIODE  Vervanger
2SD1858NPN 40V-1A 1W 150MHZ UITLOPEND / NOG 8 STUKS
2SD1863NPN 120V-1A 1W 100MHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1877NPN 1500V-4A 50W + DIODE UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1878NPN 1500V-5A 60W + DIODE GEISOL. TO-3PML  
2SD1879NPN 1500V-6A 60W + DIODE  Vervanger
2SD1884NPN 1500V-5A 60W  Vervanger
2SD1887NPN 1500V-10A 70W GEISOL. TO-3PML  
2SD1933NPN 80V-4A 30W DARLINGTON + DIODE UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SD1941NPN 1500V-6A 50W  Vervanger
2SD1991NPN 60V-0.1A 0.4W 150MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1992NPN 30V-0.5A 0.6W 200MHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD1994NPN 30V-1A 0.6W  Vervanger
2SD2061NPN 80V-3A 30W 8MHZ GEISOL. TO-220F  
2SD2066NPN 160V-12A 120W  Vervanger
2SD2125NPN 1500V-6A 50W + DIODE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD2141NPN 380V-6A 35W TO-220 SANKEN NOG 3 STUKS ORIGINEEL SANKEN
2SD2144NPN 25V-0.5A B>560 SC-72  
2SD2438NPN 160V-8A 70W DARL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SD2499NPN 1500-6A 50W + DIODE TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SJ77P-FET 160V-0.5A 30W TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SJ78P-FET 2SJ78  Vervanger
2SJ79P-FET 200V-0.5A 30W TO-220 COMPLEMENTAIR MET 2SK216 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SJ103P-FET 50V IDSS>2.6MA TO-92 2SJ103 GR / UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SJ113P-FET 100V-10A 100W 0E35  Vervanger
2SJ115P-FET 2SJ115  Vervanger
2SJ117P-FET 400V-2A 40W TO-220AB ORGINEEL HITACHI / UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SJ162P-FET 160V-7A 100W 1E TO-218 COMPLEMENTAIR MET DE 2SK1058
2SJ174P-FET 60V-20A 75W TO-220  Vervanger
2SJ177P-FET 60V-20A 75W 0E85 GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SJ182P-FET 60V-3A 20W 0E28 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SJ200P-FET 180V-10A 120W TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SJ201P-FET 200V-12A 150W TO-218 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SJ239P-FET 60V-5A 20W 0E25 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK30A-YN-FET 50V-0.01A 0.1W TO-92 2SK30A TYPE Y
2SK33N-FET 20V-0.01A 0.15W TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK49N-FET 20V-0.01A 0.07W TO-92 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK161N-FET 18V-0.01A 0.2W 2-4E1D TOSHIBA
2SK192N-FET 18V-0.003A 0.2W 2-4E1D OP VOORRAAD 2 X TYPE GR & 7 X TYPE Y
2SK193N-FET DUAL-GATE 15V VHF UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK212N-FET 20V UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK241N-FET 20V FM/VHF 2-4E1D UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK246N-FET 50V-1.2MA 0.3W TO-92 2SK246 Y / UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK301N-FET UNI 55V TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK332N-FET 40V-12MA UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK364N-FET 40V-2.6MA TO-92 UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SK369N-FET 40V-5MA TO-92 TOSHIBA / UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SK430N-FET 150V-3A 20W 0E8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK525N-FET 150V-10A 40W   Vervanger
2SK526N-FET 250V-10A 40W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK544N-FET 20V UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK557NMOS 500V-12A 100W 0.6E  Vervanger
2SK606N-FET 30V-20MA TO-92 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK719N-FET 900V-5A 120W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK725N-FET 500V-15A 125W 0E38 TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK727N-FET 1000V-5A 125W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK791N-FET 850V-3A 100W 4.5E TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK792N-FET 900V-3A 100W 4.5E TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK793N-FET 850V-5A 150W  Vervanger
2SK794N-FET 900V-5A 150W 2.5E UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK851N-FET 200V-30A 150W 0.085E TOP-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK872N-FET 900V-6A 150W 2.5E  Vervanger
2SK875N-FET 450V-12A 120W 0.6E  Vervanger
2SK902N-FET 250V-30A 150W TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK903N-FET 800V-3A 40W 4E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK904N-FET 800V-5A 125W TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK941N-FET 100V-0.6A 0.9W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK951N-FET 800V-2.5A 40W 7E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK955N-FET 800V-5A 125W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK962N-FET 900V-8A 150W 2E TO-218 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK1036N-FET 250V-10A 50W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1058N-FET 160V-7A 100W 1E TO-218 COMPLEMENTAIR MET DE 2SJ162
2SK1081N-FET 800V-7A 125W TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1118N-CHANNEL 600V-6A 45W 1.25E  Vervanger
2SK1119N-FET 1000V-4A 100W 3.8E TO-220 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK1120N-FET 1000V-8A 150W 1.8E TO-218 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK1170N-FET 500V-20A 120W TO-218 HITACHI UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1190N-FET 60V-22A 35W 0E05 GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1191N-FET 60V-30A 40W 0.03E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1217N-FET 900V-8A 100W GEISOLEERD TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1221N-FET 250V-10A 80W 0.4E TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK1257N-FET 60V-40A 45W 0.05E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1299N-FET 100V-3A 20W 0.45E UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK1317N-FET 1500V-2.5A 100W 12E TO-218  
2SK1482N-FET 30V-1.5A 0.75W TO-92 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK1342N-FET 900V-8A 100W 1E6  Vervanger
2SK1350N-FET 200V-15A 45W 0E14 GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK1358N-FET 900V-9A 150W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK1363N-FET 900V-8A 90W 1.4E UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1377N-FET 500V-5.5A 40W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1388N-FET 30V-35A 60W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1419N-FET 60V-15A 25W 0.08E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1420N-FET 60V-25A 30W 0.045E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1460N-FET 900V-3.5A 40W 2E8 GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1507N-FET 600V-9A 50W 240NS GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 10 STUKS
2SK1530N-FET 200V-12A 150W UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK1653N-FET 60V-45A 45W 0.02E UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1794N-FET 900V-6A 100W 2E8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1938N-FET 500V-18A 100W 0.25E GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1940N-FET 600V-12A 125W TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK1941N-FET 600V-16A 100W TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2078N-FET 800V-9A 150W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2128N-FET 800V-2A 40W <7E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2134N-FET 200V-13A 70W TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK2136N-FET 200V-20A 75W UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SK2148N-FET 600V-12A 80W GEISOL. TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2161N-FET 200V-9A 25W 0.35E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 11 STUKS
2SK2251N-FET 250V-2A 20W 2E TO-220 UITLOPEND / NOG 5 STUKS
2SK2333N-FET 700V-6A 50W <2E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2341N-FET 250V-11A 35W GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2381N-FET 200V-5A 25W 0.8E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK2485N-FET 900V-6A 100W 2.8E TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2488N-FET 900V-10A 150W 1.2E TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2544N-FET 600V-6A 80W 1.25E TO-220 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK2545N-FET 600V-6A 40W 1.25E GEISOL. TO-220  
2SK2645N-FET 600V-9A 50W 1.2E GEISOL. TO-220  
2SK2651N-FET 900V-6A 50W 2.5E GEISOL. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2605N-FET 800V-5A 45W 2.2E GEISOL. SC-67 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK2611N-FET 900V-9A 150W 1.1E TO-218 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
2SK2671N-FET 900V-5A 40W 2.0E GEIS. TO-220 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2699N-FET 600V-12A 150W 0.65E TO-218 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
2SK2717N-FET 900V-5A 45W 2.3E GEIS. TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK2718N-FET 900V-2.5A 40W 6.4E GEIS. TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK2750N-FET 600V-3.5A 35W 2E2 GEIS. TO-220  
2SK2761N-FET 600V-9A 50W GEIS. TO-220 UITLOPEND / NOG 4 STUKS
2SK2837N-FET 500V-20A 150W 0.21E TOSHIBA UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK2996N-FET 600V-10A 45W 0.74E GEIS. TO-220  
2SK3114N-FET 600V-4A 30W 2.2E GEIS. TO-220 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
2SK3565N-FET 900V-5A 45W 2.0E GEISOL. TO-220 TOSHIBA
3SK403SK40  NML
3SK413SK41  NML
3SK45N-FET 20V-0.035A 0.3W  NML
3SK74DUAL GATE MOSFET  NML
3SK973SK97  NML
 
     
AstElectronica
Zie onze nieuwe openingstijden
onder Tab "Contact"
 
Copyright(c) 2005-2022 AST Electronica