Disclaimer
AST Electronica doet er alles aan, om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig
mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan AST Electronica.

Alle verstrekte informatie op deze website is onder voorbehoud van prijswijzigingen, vergissingen en typefouten.

Het overnemen of vermenigvuldigen van gegevens van deze site, op wat voor wijze dan ook, is uitsluitend
toegestaan na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Door AST Electronica per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

 
     
AstElectronica
AST Electronica
Moerstraatseweg 95, 4727 SL Moerstraten, Gemeente Roosendaal, Nederland
Tel: 0165-308777
sales@astelectronica.nl
Zie onze nieuwe openingstijden
onder Tab "Contact"
 
Copyright(c) 2005-2021 AST Electronica